Generalforsamling

Ordinær generalforsamling den 9. november 2021 klokken 19:00

Kom til vores generalforsamling i Kertemindehallen – Mødelokale 1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og to stemmetællere
  3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
  4. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab ved kassereren
  5. Fastsættelse af årskontingentet
  6. Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år v. formanden
  7. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af forslag fra medlemmer
  10. Eventuelt

 

Overnatning

Der er mange muligheder for overnatning under Kirsebærfestivalen

Gå ikke glip af ...